Uskutečnilo se první setkání Investičního klubu Econet!

19. září proběhlo první setkání investičního klubu Econet! Po vzájemném seznámení jsme se rovnou vrhli na prezentace základů akciové analýzy! Klub je rovněž zapojen do investiční soutěže KWHS Investment Competition. Příští setkání se bude konat již 10. října v Café Kampus!